Böyükçay

Böyükçay – keçmiş İrəvan quberniyasının Novo-Bəyazid qəzasında, keçmiş Axta (Hrazdan) rayonunda, hazırda isə Kotayk vilayətində çay. Qayqoca kəndinin ərazisindən axır.