Bora

Bora – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunda, hazırda isə Lori vilayətinin Yuxarı Kilsə kəndi ərazisində dağ.

Toponim Azərbaycan dilində “sırsıra” mənasında işlənən “bora” sözü ilə dağ oroterminin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.