Birinci Bəhlul

Birinci Bəhlul – keçmiş İrəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında, keçmiş Talin rayonunda, hazırkı Araqatsotn vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd. Mastara kəndindən 8-9 km cənub-qərbdə yerləşirdi. Kənd 1940-cı ildə ləğv edilmişdir. Hazırda xarabalıqdır.

Toponim Azərbaycan toponimiyasında fərqləndirici əlamət bildirən “birinci”sözü ilə Bəhlulşəxs adı əsasında əmələ gəlmişdir.