Birinci Alyanlı

Birinci Alyanlı – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) qəberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Gorus rayonunda, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd.

Burada 1886-cı ildə 714 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. 1905–1906-cı illərdə xarabalığa çevrilmişdir.

Toponim fərqləndirici əlamət bildirən “birinci” sözü ilə əklənlitayfa adı əsasında əmələ gəlmişdir.