Bir əsrdə üç dəfə qovulan daşkəndlilərin tarixi ilmələrdə