Bayraməli

Bayraməli – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasının, sonralar keçmiş Qəmərli (Artaşat) rayonunun, hazırkı Ararat vilayətinin ərazisində qışlaq. Ayaslı kəndinin yaxınlığında yerləşmişdir.

Toponim “Bayraməli” şəxs adı əsasında əmələ gəlmişdir.