Bayat

Bayat – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasında, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunda, hazırda isə Lori vilayətinin Hallavar kəndi ərazisində dağ.

Toponim türkmənşəli “bayat” etnoniminin əsasında yaranan toponimdir.