Balıqçay

Balıqçay – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, hazırda isə Dilican şəhəri ərazisində çay.

Hidronim qədim türk dilində “şəhər” mənasında işlənən “balıq” sözü ilə “çay” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.