Baldırğanlıq

Baldırğanlıq – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Gorus rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim “baldırğan” bitki adına “-lıq” şəkilçisinin artırılması ilə əmələ gəlmişdir.