Baldırğanlıdağ

Baldırğanlıdağ – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim “Baldırğan” bitki adından yaranmışdır.