Baldırğanlı

Baldırğanlı – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasının, sonralar keçmiş Şəmşəddin (Berd) rayonunun, hazırkı Tavuş vilayətinin ərazisində mövcud olmuş qışlaq. 1930-cu ildə ləğv edilmişdir.

Toponim “baldırğan” bitki adına Azərbaycan dilinə mənsub olan “-lı” şəkilçisinin qoşulması ilə əmələ gəlmişdir.