Bəybuğan

Bəybuğan – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Mehri (Meğri) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Hazırda adı dəyişdirilərək “Bağaysar” qoyulmuşdur.