Bərgüşad

Bərgüşad – hazırkı Ermənistanın cənubunda – Zəngəzur ərazisində dağ silsiləsi. Uzunluğu 70 km, ən hündür zirvəsi hündürlüyü 3399 m olan Gəzbel dağıdır. Hazırda “Aramazd” adlanır.