Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi

Bakı: Oskar. 2012