Azərbaycanlıların soyqırımı: 1917–1920-ci illər

Vaqif Abışov. Bakı: Turxan. 2013