Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası tarixindən: 1947–1953-cü illər

Əsəd Qurbanlı. Bakı: Turxan. 2018