Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları

Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. 2016