Azərbaycan xalçaları: İrəvan qrupu

Bakı: Elm. 2011