Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İstanbulda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının X zirvə toplantısındakı çıxışından

16 sentyabr 2010

Vaxtilə türk dünyasının qədim və ayrılmaz diyarı olan Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana verilməsi nəticəsində türk dünyası arasında olan coğrafi bağlantı pozulubdur.