Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ağdamdakı “N” saylı hərbi hissədəki çıxışından

6 avqust 2014

Bu gün biz yaxşı bilirik ki, Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranıbdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur, Göyçə mahalı bizim tarixi torpağımızdır. Biz – azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmalıyıq və qayıdacağıq.