Axtala

Axtala – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Allahverdi (Tumanyan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində çay. Tona (Debet) çayının sol qoludur. Hazırda “Hovanadzor” adlanır.