Axtala

Axtala – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Allahverdi (Tumanyan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində selav. Uzunluğu 14 km-dir.