Axtacul

Axtacul – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunun, hazırkı Vayotsdzor vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd. Gomur kəndinin yaxınlığında yerləşirdi. Hazırda ləğv edilib.

Toponim padar türk tayfasının bir qolu olan “axta” etnonimi ilə “çul” (çol//sul) qədim türk tayfa adının birləşməsindən əmələ gəlmişdir.