Arzuman körpüsü

Zəngəzur mahalının Qarakilsə rayonunun Dərəbas kəndində (dəyişdirilmiş adları ilə: Sisian rayonunun Darbas kəndi) yerləşən Arzuman körpüsü bir tağdan ibarət olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 844-cü ilin yazılı mənbələrində Dərəbas kəndinin türk-oğuz boylarının vətəni olduğu göstərilmişdir. Burada XIX əsrədək ermənilər yaşamamışdır.

Mənbə:
Ələkbərli Ə., Qərbi Azərbaycan abidələri (Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2007)