Arpa

Arpa – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, keçmiş Ağbaba mahalında, hazırda isə Şirak vilayəti ərazisində göl. Sahəsi 22 km²-dir. Su ehtiyatlarına görə Göyçə gölündən sonra indiki Ermənistan ərazisində ikinci böyük göldür. Hazırda “Arpi” adlanır.