Armudlu

Armudlu – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonuda, hazırkı Sünik vilayəti ərazisində mövcud olmuş kənd.

Toponim “armud” meyvə adına Azərbaycan dilinə mənsub “-lu” şəkilçisinin artırılması əsasında əmələ gəlmişdir. Hazırda xarabalıqdır.