Arıqlı

Arıqlı (Ərikli) – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay. Bazarçayın (Vorotan) sağ qoludur. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır.