Arıqlı

Aq – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisindəki Anqh kəndinin yaxınlığında dağ. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır.

Toponim “arıqlı” etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.