Ailəsinin 60 faizindən çoxu ermənilərin əlində can verdi