Ağdağ

Ağdağ – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində dağ.

Toponim Azərbaycan dilində “uca”, “hündür” mənasını bildirən “ağ” sözü ilə, “dağ” sözünün birləşməsindən yaranmışdır.