Ağçala

Ağçala – hazırkı Ermənistanla Gürcüstanın sərhəd xəttinin üzərində, Şirak və Lori vilayətləri ərazilərinin kəsişməsində, Qaraarxac (Qaraxaç) aşırımında, Ağçala çayının yuxarı axarında yerləşən dağ. Hündürlüyü 3196 m-dir. Hazırda “Açkasar” adlanır.