Ağadi

Ağadi – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, sonralar keçmiş Karvansara (İcevan) rayonunda, hazırda isə Tavuş vilayəti ərazisində dərə. Ağstafaçayın sahilində yerləşir.