Adatəpə

Adatəpə – keçmiş İrəvan quberniyasının Novo-Bəyazid qəzasında, sonralar keçmiş Qaranlıq (Martuni) rayonunda, hazırda isə Geğarkunik vilayəti ərazisində dağ. Dağın adı dəyişdirilərək “Qarnasar” qoyulmuşdur.