Abbasbiçənək

Abbasbiçənək – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayətinin Əmağu kəndi ərazisində dağ.

Toponim “Abbas” şəxs adı ilə beçenek (peçeneq) türk tayfasının adı əsasında formalaşmışdır.