70 il erməniləri qorxuda saxlayan Qursalı müəmması