35 il əvvəl törədilən Xalisa faciəsinin əsas təşkilatçısı kim idi