Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər [rusca]

Bakı: Nurlan. 2003