Qərbi Azərbaycanın tarixi coğrafiyası [rusca]

Sabir Əsədov. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı. 1998