Qaçqınlar: 1918–1920, 1948–1952, 1988–1989 [rusca]

Bakı: Gənclik. 1992