Demirbulag bridge

One of the ancient bridges of Iravan was the Demirbulag bridge built over the Demirbulag river. This small historical monument passing through the city dates back to the XVII-XVIII centuries.

The bridge was located in the city of Iravan, in the neighborhood called Demirbulag, which was house to three mosques.

Sources:
Ələkbərli Ə., Qərbi Azərbaycan abidələri (Bakı: “Nurlan”, 2007)
Bayramov İ., Qərbi Azərbaycan: Tarixi həqiqətlər və ya Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti (Bakı, 2011)